ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022

Sayı : 23 / Ağustos - 2022


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL İNOVASYONUN ETKİ ALANLARI
THE IMPACT FIELDS OF SOCIAL INNOVATION IN TERMS OF ITS CHARACTERISTIC FEATURES
Dr. Yunus KÖLEOĞLU / Prof. Dr. Ali SEYYAR / Dr. Osman SARI


2.
TARIMDA SOSYAL KORUMA: MANİSA ÖRNEĞİ
SOCIAL PROTECTION AT AGRICULTURE: MANISA SAMPLE
Öğr. Gör. Dr. Ergün METİN


3.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ
THE NATURE OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER ARISING FROM WORK ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS
Gülşah KONUK


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Doç. Dr. Dr. Cebrail ŞİMŞEK


-
5.
Prof. Dr. Pir Ali KAYA
Prof. Dr. Pir Ali KAYADAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
6.
4857 SAYILI İŞ YASASI'NIN TÜRK İŞ HUKUKU'NDA MEYDANA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
NEW ARRANGEMENTS IN TURKISH LABOR LAW ENACTED BY LABOR LAW NO. 4857ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
7.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE / SAYI: 31809)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 APRIL 2022, THURSDAY / ISSUE: 31809)8.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 TEMMUZ 2022 SALI / SAYI: 31887)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 JULY 2022, THUESDAY / ISSUE: 31887)9.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 22 TEMMUZ 2022 CUMA / SAYI: 31900)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 22 JULY 2022, FRIDAY / ISSUE: 31900)10.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE / SAYI: 31906)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 28 JULY 2022, THURSDAY / ISSUE: 31906)Türk Metal Sendikası