ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Sayı : 3 / Aralık - 2015


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER


2.
TÜRKİYE’DE EMEĞİN FEMİNİZASYONU VE DEMOGRAFİK DEĞİŞİM
Doç. Dr. Yücel UYANIK / Arş. Gör. Mehmet Atilla GÜLER


3.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YÖNETİCİYE GÜVEN VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ: GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Orhan KOÇAK / Ömer ÖZİŞLİ / Ömer Erdem KOÇAK


4.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAM SÜREÇLERİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI
Doç. Dr. Serap ÖZEN


5.
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Mukaddes Esra AYSAN


6.
TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜ SENDİKACILIĞININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Gökçe CEREV


7.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN (ILO) SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM
Varol DUR


8.
KÜÇÜK İŞLETMELERİN İŞGÜCÜ ARZINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR: SAKARYA TİCARET BORSASI’NA KAYITLI TEL SÜPÜRGE ÜRETİCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dr. Bora YENİHAN


9.
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Recep ÇAKRAK


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
10.
SÖYLEŞİ
Prof. Dr. Seza REİSOĞLU


DAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
11.
XIX. YÜZYILDA ANADOLU’YA GELEN SEYYAHLARIN SEYAHATNAMELERİNDE SANAYİ DEVRİMİ’NİN İZLERİ (AMASYA ÖRNEĞİ)
Prof. Dr. Adnan MAHİROĞULLARI


12.
KAMU GÖREVLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ GERÇEKLİĞİ MESELESİNDE ÖNEMLİ BİR FAKTÖR: KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU VE NİTELİĞİ
Prof. Dr. Kadir ARICI


13.
MESLEK HASTALIKLARIMIZI NEDEN TANIYAMIYORUZ?
Dr. Cebrail ŞİMŞEK


14.
SGK’DA DENETİM
İsa KARAKAŞ


15.
TÜRK ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SİSTEMİNİN ÖNEMLİ BELGELERİ: KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLLERİ
Dr. Naci ÖNSAL


BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
16.
BELGE: 1990 YILI ÇERÇEVE ANLAŞMA PROTOKOLÜTürk Metal Sendikası