ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
5510 SAYILI KANUNDA YENİ DEĞİŞİKLİKLER VE DÜZENLEMELER YAPMA İHTİYACI
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Sayı : 8 / Ağustos 2017
ÖZ:
2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe girmesini takip eden 9 yıllık sürede 5510 sayılı Kanunda 44 ayrı yasal düzenleme ile değişiklik yapılmış ve Kanunun madde sayısı yüzde 60 oranında artarak, 107 asıl, 15 ek ve 74 geçici maddeden oluşan bir mevzuat haline gelmiştir. Sosyal sigorta mevzuatında bu kadar sık değişikliğe rağmen, sosyal sigorta sisteminin temel göstergelerinde (aktif/pasif sigortalı oranı, prim tahsilat oranı ve finansman açığı vb.) beklenen iyileşme gerçekleşmemiştir. Türk sosyal sigorta sisteminin reform öncesi dönemdeki problemleri devam etmektedir ve sistemin tekrar rayından çıkma riski artmıştır. Bu çalışmada, sosyal güvenlik reformunun yapılma gerekçelerine ve sosyal güvenlik hakkının özüne uygun yasal değişikliklere yönelik öneriler dile getirilmiştir. Yapılması gereken, reform sonrası dönemin uygulama sonuçları da dikkate alınarak, 2 veya 3’er yıllık periyodik aralıklarla, Kurum temsilcileri ve akademisyenlerin, 5510 sayılı Kanunda yapılması gereken düzenleme ve değişiklikleri belirlemek amacıyla biraraya gelmesi ve bu değişiklik önerilerini sosyal tarafların tartışmasına açarak, siyasi iradenin gündemine getirmesidir.

Anahtar Kelimeler : Sosyal Güvenlik Reformu, Sosyal Sigorta Mevzuatında Değişiklik Yapma İhtiyacı, 5510 Sayılı Kanun Sosyal Sigorta Mevzuatında Revizyon.
ABSTRACT:
After the statutes of large of the Law No.5510 in October 2008, 44 different legal amendments were made and number of articles increased by 60 percent as reach to 107 constitu tive, 73 provisional and 15 supplementary articles in the following the 9-year period. Despite such frequent changes in the social insurance legislation, the targeted improvements in the basic indicators of the social insurance system (active / passive insured ratio, premium collection rate and financing deficit, etc.) have not been realized. The problems of Turkish Social Security System related to the pre-reform period still continue and systemical risk of gone out hand may be re-occurred. This study aimed to proposed convenient and balanced legal amendments which has befitted to social security reforms targeted and also congruented to fundamental social security rights. Suitable policies for fulfill objectives should considered results of post-reform periods, organized regulary meeting at every two-or-three years participating with institutional reps. and academicians which has determined made necessary arragement and amendments of Law No. 5510. Advised periodical meetings should made reflected debates around social partners into political agenda.

Keywords : Social Security Reform, The Need to Change Social Security Legislation, Law No. 5510, Revision in Social Insurance Legislation

Türk Metal Sendikası