ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
TÜRKİYE’ DE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VE RUH SAĞLIĞI
Doç. Dr. Burcu ÇAKALOZ / Arş. Gör. Dr. Doğa SEVİNÇOK
Sayı : 8 / Ağustos 2017
ÖZ:
Çocuk işçiliği ya da çalışan çocuklar olgusu, gelişmemiş ve gelişmekte olan toplumlar başta olmak üzere, tüm dünyanın gündeminde olan, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilen kronik bir sorundur. Yoksulluk, ebeveynlerin eğitimsizliği, göç, talep eden işverenlerin varlığı, çocuğun eğitim hizmetine ulaştırılmasındaki güçlük gibi sebepler, çocukların çalıştırılmasının altında yatan önemli unsurlardır. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılı çocuk işgücü anketi sonuçlarına göre, ekonomik faaliyetlerde çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9’dur. Çocuk işçiliğini azaltmaya yönelik olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün desteğiyle yürütülen projeler başta olmak üzere, gösterilen tüm çabalara rağmen, çocuk işçiliği henüz ortadan kaldırılamamıştır. Çalışan çocuklarda; başta depresyon, alkol-madde kullanımı, saldırganlık olmak üzere, psikiyatrik sorunlarda artış söz konusudur. Bir taraftan suç işleme davranışında artış yaşanırken, diğer taraftan, suç içeren davranışlara (ihmal-istismar gibi) maruz kalma riski de bulunmaktadır. Sonuçta; çocuk işçiliğine yol açan etkenlerin belirlenerek, bu etkenlerle mücade eden geniş kapsamlı kalkınma politikalarına ve çocukların ruh sağlıklarını korumaya yönelik müdahalelere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler : Çalışan Çocuklar, Psikiyatri, Depresyon, Çocuk Suçluluğu.
ABSTRACT:
Child labor or working childeren is a chronic problem that affects the whole world, especially the underdeveloped and developing countries, also it may negatively affect children’s mental and physical development. Poverty, lack of education of the parents, immigration, the presence of demanding employers and the difficulty of reaching to educational service of the child are important factors that may be the cause of employment of children. According to the results of TUIK child labor survey in 2012, the employment rate of children in economic activities in the 6-17 age group is %5.9. Despite all the efforts which especially the projects carried out with the support of the ILO to reduce child labor, child labor has not been ended yet. There is an increase in psychiatric problems; especially depression, alcohol-substance abuse, aggression among working children. While there is an increase in criminal behavior, there is also risk of exposure to criminal behavior (such as negligence-abuse). As a result; there is a need for comprehensive development policies that effectively intervene these factors by identifying the factors that contribute to child labor, also for interventions to protect these children’s mental health.

Keywords : Working Children, Psychiatry, Depression, Child Delinquency.

Türk Metal Sendikası