ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
AVUSTURYA’DA TÜRK İŞÇİLERİ VE UYUM SORUNU
TURKISH WORKERS IN AUSTRIA AND THE ISSUE OF ADAPTATION
Kadim ÜLKER
Sayı : 11 / Ağustos 2018
ÖZ:

Avrupa’da çalışan Türk işçilerinin yaşadıkları topluma uyumu hiç kolay olmamıştır. Bu durum, Avusturya’da yaşayan Türk işçileri için de böyle olmuştur.

Türk işçilerinin ev sahibi ülkede sadece “işgücü” olarak görülmeleri uyum sorununu başlatan neden olmuştur. Türk işçiler, barınacakları bir ev bulma konusunda dahi inanılması kolay olmayan zorluklar yaşamışlardır. Deyim yerindeyse “yıllarca valizlerinin üzerinde” oturmuşlardır.

Çocukların eğitimi de ayrı bir sorun alanı oluşturmuştur. Avusturya’da doğan Türk çocukları görece daha şanslı olmuşlardır. Avusturyalıların ayrımcı tavırları da bir başka sorundur.Anahtar Kelimeler : Türk İşçiler, Uyum, Dışlanma.
ABSTRACT:

It is not easy for Turkish workers working in Europe to fit in the society that they are living in. This situation is also the same for Turkish workers living in Austria.

To be merely seen as the 'labor' in the host country, is the main reason which triggers the adaptation problem of Turkish workers. Turkish workers have experienced incredible problems even in finding a house to take a shelter. So to speak, 'they have been domiciled on their suitcases for years'.

The education of their children is another phase of the problems that they've encountered. Turkish children born in Australian territory are relatively lucky. The discriminatory attitude of the Austrians is another case.Keywords : Turkish Workers, Adaptation, Exclusion.

Türk Metal Sendikası