ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Çalışma psikolojisi, çalışma hayatındaki bireyin psikolojik iyilik halini sağlamak adına bilgi üretiminde bulunan ve uygulamalı psikoloji altında yer alan bir bilim dalıdır. Çalışma psikolojisinin tarihçesi üzerinde durulacak olan bu makalede, alandaki gelişmelere ilişkin günümüz çalışma yaşamına yönelik bir değerlendirme yapmak da amaçlanmaktadır. Bir bilim dalının güncel önemini anlamak ve alanda gelecekte nasıl gelişmeler olacağına dair bir çıkarımda bulunmanın, ancak o bilim dalının tarihçesinin iyi bir şekilde anlaşılması ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda makalede, tarihin farklı dönemleri itibariyle çalışma psikolojisi alanında yapılan araştırma ve uygulamalar sunulacaktır. Makalenin, çalışma psikolojisinin geçmiş çalışmalarını ön plana çıkaran özelliğinin, ilgili yazına katkıda bulunacağı ve alandaki araştırmacılara rehber oluşturacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Çalışma, Psikoloji, Çalışma Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Tarihçe
ABSTRACT:
As a sub-field of applied psychology, work psychology is a discipline that generates knowledge to provide the well-being of the individual at work. In this article, the history of the discipline will be elaborated, develepments in the field will be evaluated according to today's work life. In order to infer the contemporary significance and future developments of a field, the history of the field should be well comprehended. Accordingly in this article, research and practical implications will be presented in respect to various historical periods. Article's emphasis on the previous studies work psychology is considered as a contribution to the related literature and as guidance to the researchers in the field.

Keywords : Work, Psychology, Work Psychology, Aplied Psychology, History.

Türk Metal Sendikası