ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜ SENDİKACILIĞININ MEVCUT DURUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Gökçe CEREV
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Bu çalışmada, kamu çalışanlarının Türkiye’deki kamu sendikacılığının mevcut durumuna bakışı, Kocaeli’ndeki eğitim sendikaları üyesi çalışanlar üzerinden anket yöntemi ile araştırılarak, SPSS 16 programında analiz edilmiştir. Yapılan anket sonuçlarının değerlen dirilmesi ile, sendika üyesi çalışanların bakışı açısı çerçevesinde Türkiye’deki kamu sendikacılığının mevcut durumu hakkında yargılara varılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, çalışanların sendikaları çalışanların hak ve çıkarlarını koruyan demokratik kuruluşlar olarak tanımlandığı, Türkiye’de kamu sendikacılığının, çalışanların hak ve çıkarlarını koruyup, geliştirecek ve bu konuda kamuoyu oluşturacak kadar güçlü ve güvenilir kuruluşlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Sendika, Kamu Sendikacılığı, Eğitim Sendikacılığı.
ABSTRACT:
This study discusses the considerations of the civil servants regarding the public sector unionism through the analyze by means of SPSS software of the data obtained via a survey study conducted on the education professionals in Kocaeli, who are affiliated to Education Professionals’ Unions. A set of conclusions have been derived in respect of the current condition of public sector unionism in Turkey based on considerations of the civil servants affiliated to Education Professionals’ Unions through discussion of the survey results. Accordingly; it is concluded that civil servants describe unions as democratic organizations, which champion and promote the rights and interests of civil servants, and that public sector unions in Turkey are recognized and considered as reliable organizations, which are trusted to protect and improve the rights and interests of civil servants and to mold public opinion to the said end.

Keywords : Unions, Public Sector Unionism, Education Unionism.

Türk Metal Sendikası