ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN (ILO) SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ DÖNÜŞÜM
Varol DUR
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:

Uluslararası Çalışma Örgütü, kuruluşundan itibaren küresel düzeyde yüksek çalışma standartlarını yerleştirmeyi temel hedef olarak ortaya koymuştur. Homojen olmayan koşullarda ve ciddi bir yaptırım gücüne sahip değilken, bunu başarabilmek için temel olarak iki yöntem kullanmıştır: Bağlayıcılığı olan sözleşmeler ve bağlayıcı olmayan tavsiye kararları.

ILO’da bağlayıcı sözleşmelere dayanan ve izlemeyi esas alan bir yapıdan, bağlayıcı olmayan tavsiye kararlarına ve tanıtımla teşvike dayanan bir yapıya doğru seyreden bir dönüşüm gözlenmektedir. Bu süreç lehte ve aleyhte pek çok değerlendirmeye neden olmuştur. Her ne kadar, literatürde tartışma devam etse de, ILO’nun “soft law” adı verilen tavsiye kararı ve stratejilere dayanan ve kamuoyunun tümünün desteğini almayı hedefleyen politikaları uygulamaya devam etmektir. Bu çalışmada da, sosyal koruma/sosyal güvenlik özelinde örgütün sahip olduğu araçların kullanımındaki dönüşümü tarihsel bir süreç içinde değerlendirmektedir.Anahtar Kelimeler : Uluslararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, Sosyal Koruma Tabanları.
ABSTRACT:

Since its foundation, International Labour Organization has set its ultimate goal as establishing high level labour rights in global scale. The organization has used mainly two different instruments for accomplish this mission in a non-homogeny environment and without support of serious enforcement mechanisms: binding conventions and non-binding recommendations.

The transformation process in ILO from the structure based on binding conventions and monitoring to the structure based on non-binding recommendations, promotions and encouragement has been observed. The process has been received huge number of negative and positive critics. Although the discussion on academic level has continued on the matter, ILO has pursued the policies based on soft law and strategies and aimed to achieve full public support. This study has evaluated ILO’s transformation of usage methods of the instruments, specifically in the area of social protection/ security.Keywords : International Labour Organization, International Social Policy, Social Security, Social Protection Floors.

Türk Metal Sendikası