ISSN: 2149-2417
Sayı : 25 / Nisan - 2023
1.
ESTETİK EMEK: ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNÜMÜ
Doç. Dr. H. Şebnem SEÇER
Sayı : 5 / Ağustos 2016
ÖZ:
Bu çalışma, literatürümüzde henüz çok yaygınlaşmamış olan estetik emek olgusunun içeriğini ve niteliğini ele alarak, bunu hizmet sektörü çalışanları açısından yeni bir ayrımcılık boyutu olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Estetik emeğin çalışanların bedensellikleri üzerindeki kontrol ile yapılandırılması önemli bir yön olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan, bu kontrolün işverenler tarafından ayrımcılıkta yeni bir araç olarak kullanılması ve çalışma yaşamında ayrımcılık açısından en dezavantajlı konumda olan kadınlara olan etkisi dikkat çekici bir diğer yön olarak vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Estetik Emek, Görünümcülük, Ayrımcılık.
ABSTRACT:
In this study, it is aimed that to discuss the details of the content and characteristics the aesthetic labour which is not become widespread in our literature yet and that to consider this point as a new discrimination dimension with regards to service sector employees. It is emerging as an important aspect that the aesthetic labour is configuring with controlling the corporeality of employees. On the other hand, the control on corporeality of employees is used as a new tool by the employers and it is remarkable that the aesthetic labour has an important effect on women employees who are the most disadvantages group in working life.

Keywords : Aesthetic Labour, Lookism, Discrimination.

Türk Metal Sendikası