ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Sayı : 26 / Ağustos - 2023


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
2023 TÜRKİYE’SİNDE GENÇLERİN KONUTA ERİŞİM SORUNU VE YENİ EKONOMİ MODELİNİN GETİRDİĞİ KUSURSUZ İMKÂNSIZLIKLAR
THE PROBLEM OF YOUTH ACCESS TO HOUSING IN TURKEY IN 2023 AND THE FAULTLESS IMPOSSIBILITIES OF THE NEW ECONOMY MODEL
Süleyman YEŞİL / Prof. Dr. Kamil ORHAN


2.
KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: BİR GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI
DARK TRIAD AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A REVIEW
Dr. Öğr. Üyesi Muazzez Merve AVCIOĞLU / Arş. Gör. Fatih YURDALAN


3.
SOSYAL GÜVENLİKTE KURUMSAL YAPIDA TERSİNE REFORM: SGK’DAN SSK’YA
THE REVERSE REFORM OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE TURKISH SOCIAL SECURITY SYSTEM: FROM SSI TO SII
Prof. Dr. Yusuf ALPER


SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Prof. Dr. Ufuk AYDIN


ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
5.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32168)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 19 APRIL 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32168)6.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 MAYIS 2023 CUMA / SAYI: 32181)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 MAY 2023, FRIDAY / ISSUE: 32181)7.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 MAYIS 2023 CUMA / SAYI: 32181)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 MAY 2023, FRIDAY / ISSUE: 32181)8.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32193)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 17 MAY 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32193)9.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 23 MAYIS 2023 SALI / SAYI: 32199)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 23 MAY 2023, TUESDAY / ISSUE: 32199)10.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32221)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 JUNE 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32221)11.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA / SAYI: 32221)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 JUNE 2023, WEDNESDAY / ISSUE: 32221)12.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 16 HAZİRAN 2023 CUMA / SAYI: 32223)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 16 JUNE 2023, FRIDAY / ISSUE: 32223)13.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 04 TEMMUZ 2023 SALI / SAYI: 32238)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 04 JULY 2023, TUESDAY / ISSUE: 32238)14.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 29 AĞUSTOS 2023 SALI / SAYI: 32294)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 29 AUGUST 2023, TUESDAY / ISSUE: 32294)BELGE METİNLER /TEXT DOCUMENTS
15.
WİLHELM RÖPKE VE ALMAN EKONOMİK MUCİZESİ
WILHELM RÖPKE AND THE GERMAN ECONOMIC MIRACLE (WIRTSCHAFTSWUNDER)Türk Metal Sendikası