ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Değerlendirme Süreci

 • Dergiye gönderilecek yazılar,

dergikaratahta@turkmetal.org.tr elektronik posta adresine 

ya da derginin,

TÜRK METAL SENDİKASI 

Araştırma ve Eğitim Merkezi

Beştepe Mah. 4. Sok. No: 3 Söğütözü-Yenimahalle / ANKARA

adresine iki nüsha halinde gönderilmelidir. 

 • Dergiye gönderilen yazıların değerlendirme süresi için tarih ve hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez.
 • Dergiye gönderilen yazılar, ilk olarak şekil ve içerik yönünden Editör ve/veya Yayın Kurulu’nca ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarına veya dergi içeriğine uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Editör ve/veya Yayın Kurulu’nca yazara iade edilir. 
 • Editör ve/veya Yayın Kurulu’nca şekil ve içerik bakımından uygun görülen yazılar, bilimsel inceleme/denklik okuması için yazar(lar)ın isimleri belirtilmeksizin uzmanlık alanlarına göre Ulusal Danışma Kurulu Üyesi olan/olmayan en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden zamanında geri dönüş alınamaması nedeniyle yeni hakem ataması veya üçüncü hakem ataması yapılabilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yazının yayımlanmamasına karar verilir. Dergide çift taraflı kör hakem sistemi uygulandığından hakem değerlendirme süreci gizli olup, hakem formları dergi arşivinde saklanır.
 • Düzeltme istenen yazıların belirtilecek süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş yazılar, gerek görülmesi halinde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir. 
 • İki hakemin de "Yayımlanması Uygundur" şeklinde görüş bildirmesi halinde yazı, en kısa sürede Editör ve/veya Yayın Kurulu’nun belirleyeceği sayıda yayımlanır.
 • İki hakemin de "Yayımlanması Uygun Görülmemiştir" şeklinde görüş bildirmesi halinde ise yazı, dergide yayımlanmaz.
 • Yazının yayımlanması hakkında hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilebilir; çalışmanın yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.
 • Dergiye gönderilen yazıların yayımlanması konusunda son karar Editöre aittir. 
 • En az iki hakemin olumlu görüşü ile dergide yayımlanmasına karar verilen yazılara telif ücreti ödenir. 
 • Hakem denetiminden geçmeyen ve telif ücreti ödenmeyecek davet yazıları, Editör değerlendirmesi sonucuna göre dergide yer alır.
 • Dergide yayımlanmasına karar verilen hakemli yazılar ve davet yazıları alfabetik olarak dergi içeriğinde yer alır.

 

Türk Metal Sendikası