ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023

Karatahta Hakkında

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, bilimsel ve objektif olmak, söyleyecek sözünü yazıya dökenlerin, var oldukları kurumsallaşmış ilişkiler sistemine sorumluluk duyanların dergisi olmak iddiası ile Nisan 2015 yılında yayın hayatına başladı.

KARATAHTA İş Yazıları Dergisi, çok sayıda unsuru barındıran, son derece devingen bir ilişkiler zinciri olan çalışma hayatının sorunlarına, iktisat ve hukuk gibi bilim dallarının, çalışma ekonomisi, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerin yaklaşım ve değerlendirmeleri ile çözüm önerilerinin tartışıldığı bilimsel bir zemin, bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

2015 yılındaki ilk sayısından bu yana üyelerimiz, işverenler, akademisyenler, hukukçular, yargı mensupları ile çalışma hayatının tüm paydaşlarını aydınlatmak amacıyla önemli bir başvuru kaynağı olduğuna inandığımız KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’nde makalelere, karar incelemelerine, araştırma/davet yazılarına, iş mevzuatı ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına, çalışma yaşamından kişilerle söyleşilere ve tarihi belgelere yer verilmektedir.

Türk Metal Sendikası'nın dört ayda bir yayımlanan ulusal hakemli dergisi olan KARATAHTA İş Yazıları Dergisi’ndeki makaleler/karar incelemeleri, en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

 

ABOUT

KARATAHTA Labour Writings Journal

KARATAHTA Labour Writings Journal began broadcasting life in April 2015 with the claim of being scientific and objective, being the journal of those who write what they have to say, and those who take responsibility for the institutionalized relations system in which they exist.

KARATAHTA Labour Writings Journal is a scientific ground where approaches and evaluations of various disciplines such as economics and law, labor economics, sociology, psychology, and political science and solutions to the problems of working life, which contains many elements and are an extremely dynamic chain of relations, are discussed aims to create a platform.

Since its first issue in 2015, KARATAHTA Labour Writings Journal, which we believe to be an important reference source in order to illuminate our members, employers, academics, lawyers, members of the judiciary and all stakeholders of working life, has published articles, decision reviews, research/not peer reviewed articles (special), Court and Supreme Court decisions, constitution related to labour law,  interviews with people from working life and historical documents are included.

Articles/decision reviews in the KARATAHTA Labour Writings Journal  the quarterly national refereed journal of the Turk Metal Union, are evaluated by at least two academics.

Türk Metal Sendikası