ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN TAŞERON SAĞLIK İŞÇİLERİNİN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Mukaddes Esra AYSAN
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
Kamu mal ve hizmetlerinin verimsiz olduğu, bu nedenle de özelleştirilmesi gerektiği iddiasına dayanan neo-liberal politikalar sonucunda sağlık sektörü de piyasanın konusu haline gelmiş alanlardan birisidir. Sağlık sektöründe uygulanan bu politikalar sonucunda, sektörde çalışan taşeron sağlık işçisi sayısı zaman geçtikçe hızla artmaktadır. Bu çalışmada, neo-liberal politikalar sonucu meydana gelen sağlık sektöründeki küresel dönüşüm, bu dönüşümün Türkiye’deki uygulaması olan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve bunun sağlık çalışanlarına etkisi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Neo-Liberal Politikalar, Sağlıkta Dönüşüm, Özelleştirme, Taşeronlaşma.
ABSTRACT:
Markets began to discuss the healt sector as a result of neo-liberal policies based on argument that puplic properties and services are inadequate and must be privatized.The number of subcontracted workers has gradually increased due to such policies implemented in the healt sector. This study examines the global transformation witnessed as a result of “Health Transformation Program” and its consequences.

Keywords : Neo-liberal Policies, Health Transformation, Privatization, Subcontraction.

Türk Metal Sendikası