ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
MOBBİNG (İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ)
Prof. Dr. Levent SEVİNÇOK
Sayı : 5 / Ağustos 2016
ÖZ:
İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), çalışanları yakından ilgilendiren, mağdurlar, işyerleri, aile ve toplum üzerinde pek çok olumsuz psikososyal sonuçları olan ve önemi tüm dünyada giderek artan bir sorundur. Bu makalede, ülkemizde de giderek daha fazla tartışılan bir konu olan İşyerinde Psikolojik Taciz çeşitli yönleriyle gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler : İşyerinde Psikolojik Taciz, Mobing, Mağdur, Psikososyal Sonuçlar.
ABSTRACT:
The Workplace Psychological Harrassment (Mobbing) is a growing problem on all over the world which is mostly related to workers, and has many negative psychosocial outcomes on victims, organizations and the society. In this article, Mobbing which is also a salient issue in Turkey will be reviewed with various aspects.

Keywords : The Workplace Psychological Harrassment, Mobbing, Victim, Psychosocial Outcomes.

Türk Metal Sendikası