ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
PROFESYONEL FUTBOLCULAR BAKIMINDAN HİZMET TESPİTİ DAVALARI
Prof. Dr. Ufuk AYDIN / Arş. Gör. Seher DEMİRKAYA
Sayı : 8 / Ağustos 2017
ÖZ:
Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunlu sigortalılık esas olmakla birlikte, bazı durumlarda sigortalılık hizmetlerinin sonradan tespit edilmesi gerekebilir. Sosyal güvenlik sistemi içinde asıl olan, çalışmaya başlayan kişiler adına primlerinin zamanında bildirilmesi ve ödenmesidir. Ancak, bazı hallerde sigortalılık ilişkisinin kurulması hukuka uygun olarak gerçekleşmemekte ve sigortalılık ilişkisinin sonradan tespit edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Çalışmada, sigortalılık hizmetlerinin sonradan tespit edilmesi konusu, genellikle çalışma hayatında kayıtdışılık sorunu yaşayan profesyonel futbolcular açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda, öncelikle profesyonel futbolcu kavramı ve profesyonel futbolcuların sigortalılığı konusu açıklandıktan ve profesyonel futbolda sosyal sigorta açısından kayıtdışılık değerlendirildikten sonra, profesyonel futbolda sigortalı hizmetlerin yargısal yolla tespitine ilişkin durum değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Profesyonel Futbolcu, Sosyal Güvenlik Sistemi, Zorunlu Sigortalılık, Hizmet Tespit Davası.
ABSTRACT:
Compulsory insurance is a basis to in the Turkish social security system but in some cases, it may be necessary to determine the insured period afterwards. For those, who have started working in the social security system, their premiums must be notified and paid in time. However, in some cases, the establishment of the insurance relationship doesn’t take place in legal and it becomes compulsory to determine the insurance relation later. In this study, the issue of later determination of insurance services will be tried to be evaluated from the point of view of professional footballers who are experiencing informality problems in their working life. In this context, evaluations will be made on concept of professional footballer, illegality in terms of social insurances for professional football sector and judicial declaratory cases about past social security relations.

Keywords : Professional Footballer, Social Security System, Compulsory Insurance, Action for Fixing of Period of Service.

Türk Metal Sendikası