ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
4. SANAYİ DEVRİMİNİN EŞİĞİNDE
AT THE THRESHOLD OF THE “FOURTH INDUSTRIAL REVULATION”
Prof. Dr. Heinz D. KURZ
Sayı : 11 / Ağustos 2018
ÖZ:
İlgili tebliğ siber-fiziki sistemleri temel alan bazen de ‘Dördüncü Sanayi Devrimi’ olarak adlandırılan yapay zekâ ve nesnelerin internetine ilişkin bazı olası etkileri ele almaktadır. Yapay zekâ ve nesnelerin internetinin istihdamın hacmi ile niteliğinin yanı sıra gelir dağılımına olan etkileri üzerinde durulmuştur. Teknolojik değişime ait bu yeni dalgaların sosyal açıdan hasara yol açabilecek etkilerini en azından hafifletmeye ya da bunlardan korunmaya yönelik alınması gereken önlemler müzakere edilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Dördüncü Sanayi Devrimi, Yapay Zekâ.
ABSTRACT:
The paper discusses some of the probable effects of what is sometimes called the “Fourth Industrial Revolution”i based on cyber-phsical systems, the internet of things and artificial intelligence. The attention focuses on their impact on the volume and composition of employment and the distribution of income. Some measures to be taken to ward off or at least mitigate the socially detrimental effects of the new waves of tecnolological change are discussed.

Keywords : Fourth Industrial Revolution, Cyber-Phsical Systems.

Türk Metal Sendikası