ISSN: 2149-2417
Sayı : 26 / Ağustos - 2023
1.
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Recep ÇAKRAK
Sayı : 3 / Aralık 2015
ÖZ:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, davacıların mağduriyetini önlemek amacıyla hukukumuzda yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak davası, m.107’de “Belirsiz Alacak ve Tespit Davası” başlığı altında düzenlenmiştir. HMK m.107/1’deki “davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.” hükmü davacının talep sonucunu belirleyemediği veya imkânsız olduğu durumlarda uygulanabilecektir. Bu makalede işçi alacakları ve tazminatları için belirsiz alacak davasının açılabilip açılamayacağı konusu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : İşçi Alacakları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Belirsiz Alacak Davası, Kısmi Dava, Tespit Davası.

Türk Metal Sendikası